แควนตัสจำหน่ายตั๋วโดยสารโปรโมชั่น “Mid-Year Special”

สายการบินแควนตัสจำหน่ายตั๋วโดยสารชั้นประหยัดโปรโมชั่น “Mid-Year Special” เส้นทางไป-กลับ  กรุงเทพฯ-ออสเตรเลีย-กรุงเทพฯ จองและซื้อภายใน 9 กรกฎาคม 2565และสามารถเดินทางได้ตั้งแต่1 สิงหาคม-30 ธันวาคม 2565

ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ รวมอัตราภาษีสนามบิน ค่าบริการ ภาษีน้ำมันประกัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เส้นทางกรุงเทพฯ-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ เริ่มต้น 22,460บาทกรุงเทพฯ-บริสเบน (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ เริ่มต้น 22,170 บาท กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ เริ่มต้น 21,870  บาท และกรุงเทพฯ-อะดิเลด (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ เริ่มต้น 23,580บาท โดยนักเดินทางจะได้รับอนุญาตน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระต่อคนรวม 30 กิโลกรัม และไม่จำกัดว่ามีกระเป๋าจำนวนกี่ใบ ตั๋วโดยสารมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกเดินทาง และราคาตั๋วโดยสารอาจจะเปลี่ยนไปหากนักเดินทางต้องการแวะพักซิดนีย์ก่อน

นอกจากนั้น สายการบินแควนตัสยังมีตั๋วโดยสารราคาพิเศษสำหรับผู้ที่มีวีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย พร้อมได้รับอนุญาตน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 40 กิโลกรัมต่อคน เพียงจองและซื้อภายใน31 ธันวาคม 2565

นักเดินทางที่สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สำนักงานสายการบินแควนตัส ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1โทรศัพท์ 02 632 6611บริษัทท่องเที่ยวใกล้บ้าน หรือคลิกเว็บไซต์ qantas.com

ปัจจุบันสายการบินแควนตัสให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330 จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ โดยออกเดินทางเวลา 18.10 น. ถึงซิดนีย์เวลา 06.30 น. วันรุ่งขึ้น จากนั้นผู้โดยสารสามารถต่อเครื่องเพื่อเดินทางไปทุกเครือรัฐภายในประเทศออสเตรเลีย หรือต่อเที่ยวบินไปประเทศนิวซีแลนด์หรือเส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก สำหรับ เส้นทางขากลับจากซิดนีย์ออกเดินทางเวลา 09.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.40 น. วันเดียวกัน

สำหรับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย นักเดินทางสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.qantas.com/th/en/coronavirus/international-travel/australia-flights.html

Visitors: 4,476,838