SME D Bank ร่วมลงทุน “บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด” เพิ่มศักยภาพ พร้อมสยายปีกสู่ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท โคเวอร์เเมท จำกัด เตรียมพร้อมเดินหน้า ขยายกลุ่มธุรกิจสีเขียว และวางแผนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3-5 ปี หลังได้รับการร่วมทุนจาก SME D BANK

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางสาวกัลยา เฉลิมโชคชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ เลิศรัตน์เดชากุล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท โคเวอร์แมท จำกัด พร้อมคณะบริหาร ในโอกาสที่ SME D Bank ให้การสนับสนุนเงินร่วมลงทุนใน "บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด" ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ และผลิตภัณฑ์สีเขียวรักษ์โลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กลุ่มธุรกิจ Green Covermat เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG Model ผ่าน ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2)” สนับสนุนเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและเติบโตต่อเนื่อง สามารถขยายกิจการและเติบโตเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในอนาคต เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา.

สำหรับการร่วมลงทุนครั้งนี้ ธนาคารได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมร่วมกับแบรนด์ชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงความสามารถของทีมผู้บริหาร ที่มีการกำหนดแผนธุรกิจชัดเจนและพัฒนาธุรกิจตลอดเวลา.

ทั้งนี้ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ยังมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์โดยร่วมลงทุน ในธุรกิจที่มีศักยภาพและแนะนำพันธมิตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เติบโตจนสามารถเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในอนาคต รวมทั้งธุรกิจของทาง บริษัท โคเวอร์แมท มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ในการใช้ BCG Model ขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

สำหรับการลงทุนครั้งนี้บริษัทมีแผนนำเงินบางส่วนมาลงทุนขยายธุรกิจสายกรีนเพิ่มเติม โดยการเตรียมเปิดตัว สินค้าภายใต้แบรนด์ กรีนโคเวอร์แมท (Green Covermat) นวัตกรรมสินค้ารักษ์โลกทางเลือกทดแทนกระดาษและพลาสติก ผ่านทางร้านค้ารีเทล ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ และขยายงานโปรเจกต์ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มองหา Green Solution ได้แก่ Green Marathon, Green Airline, Green Hospital, Green Restaurant

โดยสินค้าจากทางบริษัท จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้กระดาษและพลาสติกลงโดย สินค้าส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมหลักมาจากหินปูนธรรมชาติ ลดการใช้พลาสติกลงตั้งแต่ 50-80% ยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ อีกทั้งราคาที่สามารถจับต้องได้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานหรือบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการสีเขียวลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีโอกาสได้ผลักดัน SDGs (Sustainable Development Goals) ร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม Net Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

            การสนับสนุนของ SME D Bank ครั้งนี้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญ ให้ทางบริษัทมีศักยภาพในด้านการลงทุนและต่อยอดพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของทาง บริษัท โดยมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนและช่วยพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

สำหรับผู้ประกอบการ หรือโรงงาน ที่สนใจเป็นพันธมิตรหรือ partner กับบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษ์โลก Green Covermat  ได้ที่ www.covermat.co.th  หรือ www.greencovermat.com อีเมล์ hello@covermat.co.thโทร. 02-427-8216

และสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Green Covermat สามารถร่วมลงทะเบียน workshop เพื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ในงานเปิดตัว Green Covermat x Ecotopia ที่ Ecotopia ชั้น 3 Siam Discovery ได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 14:00 . – 17:30 .SME D Bank jointly invests in "Covermat Co.,Ltd." to synergy potential and expand its wings to the stock market
 Covermat Co., Ltd. is ready to move forward expanding new green business under BCG and planning to enter the stock market within 3-5 years timeframe after receiving a joint venture from SME D BANK
               Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank) or SME D Bank by Ms. Kalaya Chalermchokchai, Assistant Managing Director Welcoming Mr. Nattawoot Leadrutdachakul Founder and Chairman of the Board of Directors Covermat Co., Ltd. with the management team, on the occasion that SME D Bank supports venture capital in "Covermat Co., Ltd." to operate as a leading distributor and environmentally friendly green products under the Green Covermat business group to extend the business to drive according to the BCG Model through the "Venture Investment Trust Venture Capital Fund for SMEs (Sub-Fund 2) supports SMEs with potential and continuous growth into the stock market in the future on February 22, 2023.
               For this investment The Bank has foreseen the potential of Covermat Co., Ltd. that has continued to grow from being a distributor of industrial products from top global supplier in many countries around the world including the capabilities of the management team that has a clear business plan and develops the business all the time.  
               SME D Bank, a bank for Thai SMEs It also plays an important role in developing and promoting SMEs with potential for sustainable growth by becoming a partner to investing in potential businesses and introduce various partners to encourage SMEs grow until they can raise funds and be listed on the Stock Exchange of Thailand in the future, including the business of Covermat Company, which is in line with the national strategy of using the BCG Model drive and elevate the Thai economy for strong and sustainable growth.
               For this investment, the company plans to use some of the money to invest in expanding the green business further by preparing to launch products under brand “Green Covermat”, an innovative environmentally friendly product via retail stores, various leading department stores and expanding the project to industrial groups that looking for Green Solutions, Green Marathon, Green Airline, Green Hospital, Green Restaurant by products from the company will play a part in reducing the use of paper and plastic by most of the products are mainly composed of natural limestone reduce the use of plastic from 50-80%, can also be reused and recycled. In addition, the price is tangible.
               For all agencies or companies interested in participating in green projects to reduce carbon dioxide emissions can push SDGs (Sustainable Development Goals) together to prepare for the Net Zero industry era, reducing greenhouse gas emissions into net zero. 

This support of SME D Bank is one of the key driving forces. Giving the company the potential to invest and develop products in line with the vision and mission of the company by focusing on sustainable growth and helping to develop the country in terms of economy, society, and the environment at the same time.

For Entrepreneur or Factory who interested in partnership can contact us for more details regarding Covermat co., ltd or Green Covermat, please visit www.covermat.co.th and www.greencovermat.com or e-mail address hello@covermat.co.th.

Respectively. who are Interested in purchasing Green Covermat Product can book to participate our workshop in Green Covermat opening ceremony @ Ecotopia, 3rd floor Siam Discovery will take place on March 31, 2023 from 2:00 P.M. – 5:30P.M.

 


Visitors: 5,467,318