SME D Bank ร่วมทำ Workshop เดินหน้าองค์กร ปี 2566 กำหนดกลยุทธ์ “เติมทุนคู่พัฒนา” ตอกย้ำบทบาท ‘ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย’

นางชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการธนาคาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดทำแผนการปฏิบัติงานธนาคาร ประจำปี 2566 พร้อมร่วมทำ Workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาในการกำหนดกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย พร้อมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโค้งสุดท้ายปี 2565 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ด้วยกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา”  พาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ โรงแรมเครสโคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Visitors: 4,892,156