Zipmex ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ของการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565 พร้อมร่วมผลักดัน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และยกระดับประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  หรือ "เอเปค" ประจำปี 2565 Zipmexประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในครั้งนี้ โดยประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมระดับต่าง ๆ ในกรอบเอเปคทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดปี 2565 รวมทั้งการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน ซึ่ง Zipmex พร้อมร่วมผลักดัน และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อคเชนผ่านการให้ความรู้ และการสนับสนุนต่าง ๆ ผ่าน อีโคซิสเท็มของ Zipmex และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการประชุมในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ Zipmex ยังร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พัฒนา NFT คอลเลคชันพิเศษ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: SFOM) ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex ประเทศไทย กล่าวว่า “Zipmex ประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ Zipmex ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะอยากจะสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่งคั่งให้กับทุกคน และเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าถึงโลกของสินทรพย์ดิจิทัลอย่างทั่วถึง รวมถึงนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาต่อยอมและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการประชุมผู้นำเศรษฐกิจในครั้งนี้ โดยการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแก่ทุกคน Zipmex ในฐานะแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมที่จะผลักดัน และสนับสนุนการประชุม รวมถึงโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการในอีโคซิสเท็มของ Zipmex ที่มีครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การลงทุน การออม ไลฟ์สไตล์ รวมถึงนวัตกรรมที่มาแรง อาทิ NFTและ Metaverseโดยเราจะร่วมกันยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเว็บ 3.0 อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

Visitors: 4,432,345