กิฟฟารีน ปั้น “เอกกมล บุญญาภิสันท์” รับตำแหน่งใหม่ หลังปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่

เริ่มต้นปีใหม่หลายที่หลายองค์กร เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากร  เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ซึ่ง กิฟฟารีน เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันและพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานได้เจริญก้าวหน้า ในตำแหน่งงานตามความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้เลื่อนตำแหน่ง นายเอกกมล บุญญาภิสันท์ ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและผู้ช่วยผู้บริหารเพื่อการเติบโตองค์กร

ทั้งนี้ นายเอกกมล บุญญาภิสันท์ ได้ทำงานร่วมกับกิฟฟารีนมาเป็นเวลากว่า20 ปี ในสายงานการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ เป็นหนึ่งคนที่มีศักยภาพ ทุ่มเท และผลักดันในงานพัฒนาการตลาดด้านเทคโนโลยี E-Commerce  E-Marketplace และดิจิตัล  รวมถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ และพัฒนาหลักสูตรธุรกิจออนไลน์ให้กับนักธุรกิจกิฟฟารีนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  และในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ก็พร้อมที่จะเดินหน้า ผลักดันองค์กรให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

Visitors: 5,467,378